Shark FX
SharkCAD PRO nabízí komplexní CAD programové řešení nejen pro 2D/3D přesné modelování, ale hlavně pro konečnou prezentaci návrhu a jeho převedení do prototypu a reality (fotorealistické vizualizace, animace, prototyping). Představuje novou generaci CAD softwaru tzv. Conceptual Computer Aided Design (CCAD). Zaměřuje se především na intuitivní a snadné použití softwaru a Vy máte dost prostoru zaměřit se na tvůrčí proces.

NOVINKY verze 12 >>>

Srovnání verzí >>>

Vyzkoušet >>>

Objednat >>>
SharkCAD PRO

Funkce SharkCAD PRO

Obdobně jako verze LT pracuje SharkCAD PRO se všemi typy prostorové geometerie – tělesa, povrchy, pláště, NURBs… a umožňuje jejich přímé modelování, analýzy a editace (přizpůsobivé sítě, manipulátor Gripper, Subdělení, Logikursor, Push/Pull modelování a další). Oproti LT verzi nabízí:

Další 3D funkce

- Loft povrchy a tečné pláště

- Vzory na povrchu

- Modelování žeber a lemů

Lem v SharkCAD PRO Žebra v SharkCAD PRO

NOVĚ - Dřevařské konstrukční spoje (ozuby, spoje na pokos, spoje na pero a drážku, přeplátování, rybiny …) vytvoříte snadno s plně editovatelnými vlastnostmi

NOVĚ - Nástroje čtyřúhelné sítě představují další rozšíření nástrojů Subdělení a Mesh umožňuící rychlou deformaci a editaci od celku k detailu ( od základních tvarů v geometrii mesh, povrchů, obalů, rotačních těles až po výplně otvorů a mosty)

- Modelování pomocí síťového modelu a Subdělení umožňuje:
    Rychle modelovat deformováním prvků sítě tlačením / tažením
    3D tisk modelu užitím STL (stereolitografie)

NOVĚ - Nástroje Subdělení pro NURBs umožňují kombinovat jednoduchost síťového modelování a přesnost robustních nástrojů pro povrchy, můžete mixovat práci s trojúhelnými i čtvercovými sítěmi, vytvářet primárně navazující povrchy, sloučit stejné plochy a zmenšit velikost ploch, epxortovat výsledek do formátů STEP a IGES

NOVĚ - Nástroj Most (spojení dvou oblastí pomocí plošek, hran a vrcholů)

NOVĚ - Nástroj Přidat smyčku (vložení rovných plošek, hran a vrcholů do jednoho celku)

Most v SharkCAD PRO Smyčka v SharkCAD PRO

Parametrické funkce - části modelu můžete provázat a tyto vazby také animovat

- Na 13 geometrických typů vazeb

- Proměnné a rovnice

- Řídící a automatické vazby

Fotorendering nabízí obsáhlou škálu typů světel, stínů, nastavení kamery, kvality výstupů, knihovny materiálů, textur a prostředí.

Redering v SharkCAD PRO Redering v SharkCAD PRO

Animace - vedle statických vizualizací vytvoříte:

- Průchod modelem

- Panoramatické záběry

- Animaci dle časové osy a dráhy.

Sdílení dat

SharkCAD PRO umožňuje sdílet data s velkým množstvím programů pro design, analýzu, rendrování, dokumentaci i průmyslovou výrobou. Nejpoužívanějšími formáty jsou SAT, IGES, STEP, STL, OBJ, VRML, a DXF / DWG. SharkCAD PRO podporuje technologie pro sdílení prototypů jako CATIA V4 a V5TM, PrO / E TM, Inventor TM...

NOVĚ - podpora 3D PDF (převod CAD modelů do formátu 3D PDF umožňuje ostatním prohlédnout si Váš model díky běžně dostupnému Adobe™ Reader

NOVĚ - podpora DXF / DWG R12 – 2015

NOVĚ - převody do SolidWorks™ , SolidEdge™ , NX™ , ParaSolids™

Systémové požadavky SharkCAD PRO

Windows:
Windows® 64-Bit verze 7, 8 nebo 101
Intel® Pentium® IV nebo AMD® Athlon64™ typ procesoru 64-bit
3GB volného místa na hard disku
8GB RAM
OpenGL /DirectX9 podporující grafická karta s 256MB přidělené RAM
Doporučujeme pro ovládání - myš se středním kolečkem
DVD-ROM Drive

Macintosh®:
Macintosh® OS 10.11 nebo vyšší1
x64 Intel® Mac®
3GB volného místa na hard disku
8GB RAM nebo větší
256MB VRAM,
Myš se středním kolečkem
DVD-ROM Drive

1 SharkCAD PRO PC & MAC vyžaduje počítač s 64-bitovou architekturouShark3D.cz