ViaCAD a Shark

Novinky
SharkCAD PROPOWERPACK SOUČÁSTÍ SHARKCAD PRO
Součástí SharkCAD od verze 12 je plugin PowerPack. To přidává sadu více než 70 nových nástrojů včetně nástrojů na úpravu 3D tisku, nové modelovací nástroje a obecné funkce, které zvyšují produktivitu a tak připravují Vaše návrhy pro 3D tisk.

ZDOKONALENÍ 3D NÁVRHŮ

Rozdělení sítě
Tento nástroj dělí sítě na dvě části v závislosti od roviny řezu. Rozdělení sítě je ideálním nástrojem pro ty, kteří pracují s množstvím malých plošek při procesu výroby 3D tiskem.

Novinky SharkCAD PRO

Síťový boolean
Toto vylepšení umožňuje přidávání nebo ubírání materiálu ze sítě tělesa. Předchozí verze umožňovali boolean operace pouze na ACIS pevných tělesách. Nyní můžete přidávat nebo odstraňovat materiál z STL, OBJ, 3DS a SketchUp těles.

Novinky SharkCAD PRO
Výšková mapa pro 3D síť
Tato funkce Vám pomůže převést 2D obraz do 3D objektu. Výška je extrahovaná z barev komponentů pomocí převodu na škálu šedé a mapování výsledků do výškových hodnot.

Převod síťových dat na přesná tělesa
Tento nástroj převádí nerozložené, vodotěsné a ploškové modely na modely těles s možností zjednodušení na analytické tvary. Vhodné pro konvertování nízkopolygonových modelů (víc než 100K) na tělesa pro operace modelování i jejich sdílení s jinými aplikacemi s využitím STEP a IGES překladačů.

Křivka, povrch a nástroje pro modelování těles
Pomocí nových nástrojů jako oprava profilu, zjednodušení profilu, ukázat volné hrany povrchu, odstranit duplicitní položky, odstranit křivky s nulovou délkou a zjednodušení tělesa budete mít větší kontrolu nad úpravami Vašich návrhů. Obalit
Nový nástroj Obalit Vám pomůže umístit text, logo společnosti nebo komplexní 2D schémy na 3D povrchy. Výsledky jsou skvělé pro vtištění, embosování nebo vrytí.

Fotorender bodové světlo
Tento nový vizualizační nástroj vytváří měkké stíny přímo pod skupinou objektů. Nabízí alternativu k výchozím fotorenderovacím metodám, které využívají kontrastní vzdálené světlo.

Novinky SharkCAD PRO

Tabulky hmotnosti a objemu
Je jedno, jestli navrhujete letadla, automobily nebo stůl na piknik, hmotnost je klíčovým parametrem Vašeho návrhu. ViaCAD 2D/3D verze 12 přináší seznam materiálu (BOM), který vytváří specifické tabulky s celkovou hmotností.

Novinky SharkCAD PRO

Generátor ozubených koleček
Vytváří ozubená kola založená na počtu zubů, modulu, úhlu tlaku, vzdálenosti a evolentních vzorkách. Navíc pro vytvoření 2D ozubeného kola se vytvoří i jeho 3D model.

Rozbalit
Funkce Rozbalit vytvoří rozvinutelnou plochu a vytvoří tvar, který leží v rovině XY.

VYLEPŠENÍ NÁKRESŮ A POZNÁMEK

Nejvhodnější čára a kruh
Skvělé pro vytváření přesných křivek přes hrubé nákresy. Tento nástroj najde nejvhodnější čáru nebo kruh pro skupinu bodů.

Novinky SharkCAD PRO

Vylepšení úhlové tolerance
Rozhraní úhlové tolerance byla přidána možnost dynamického vkládání vstupů z dialogového okna Inspektor.

Novinky SharkCAD PRO

VYUŽITELNOST VYLEPŠENÍ

Ukládání hladin s náhledem
Nyní je možné ukládat jednotlivé hladiny spojené s různými pohledy na model.

Automatické hladiny
Automatické hladiny jsou nástrojem, který automaticky připisuje entity k hladinám na základě stejného tvaru nebo názvu entit. Automatické hladiny pomáhají organizovat soubory importované z jiných aplikací, které nepodporují hladiny.

Náhled hladin
Nástroj Náhled hladin poskytuje uživatelské prostředí pro rychlý přechod hladinami. Tlačítko Start vytvoří animaci přechodu hladinami od začátku na konec oblasti. Tlačítka krok vpřed a vzad poskytují manuální ovládání hladin.

Izolované hladiny
Příkaz izolované hladiny nastaví zobrazení hladin ke zvoleným objektům.

Změnit jednotky souboru
Existuje množství formátů souborů, které neobsahují nastavení jednotek, které obsahují STL, OBJ, PLY, 3DS a starší DXF soubory. Příkaz změnit jednotky umožňuje rychlou změnu měřítka souboru založenou na jednotkách nebo faktoru škálování.

Ukázat pouze podle názvu
Nástroj Ukázat pouze podle názvu zobrazuje pouze entity se zadaným názvem. Tento nástroj mění označení Zobrazit/Skrýt dané entity.

Přejmenovat
Nástroj přejmenovat poskytuje možnost přejmenovat velké množství entit. Tento nástroj je zvláště užitečný pro přejmenovávaní entit importovaných z externích aplikací.

Zvolit stejný
Zvolit stejný poskytuje možnosti pro volbu objektů včetně:
- tvaru
- barvy
- typu entity
- fontu čáry
- fontu textu

Tříděné barvy
Nástroj Tříděné barvy připíše až 20 barev pro skupinu zvolených entit. Nástroj je užitečný pro vizuální identifikaci importovaných souborů a jiných individuálních částí.

Zopakovat předchozí příkaz
Tato funkce Vám ušetří množství času, když můžete v seznamu posledně použitých příkazů přes pravé tlačítko myši rychle změnit aktuální nástroj.

Vylepšení spolupráce
Nyní můžete pracovat s těmito soubory z jiných programů:

- PDF Import
- Adobe Illustrator Import
- SketchUp 2020 Import/Export
- přímá kompatibilita se Solidworks, SolidEdgeTM, NX, Inventor, ProE, a CATIATM - Collada (DAE) Import/Export


Shark3D.cz